Bytové družstvo Dubá

Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  14. 4. 2024 ve 14:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. Seznámení s účetní závěrkou za rok 2023 a její schválení
2. Prodloužení nájemní smlouvy
3. Informace předsedy družstva
4. Diskuse, závěr

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  29. 4. 2016 v 16:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. seznámení s účetní závěrkou za rok 2016 a její schválení
2. prodloužení nájemní smlouvy
3. návrh na úklid společných prostor firmou
4. návrh na zabudování 2 bezpečnostních kamer do společných prostor
5. diskuse, závěr

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  30. 4. 2016 v 13:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. seznámení s účetní závěrkou za rok 2015 a její schválení
2. rozúčtování nákladů na topení
3. prodloužení nájemní smlouvy
4. investice na rok 2016
5. diskuse,závěr

Členská schůze

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Neděle  19. 4. 2014 v 13:30 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

  1. seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2014 a její schválení
  2. přijetí nového člena bytového družstva – nebo prodloužení nájemní smlouvy
  3. seznámení se sníženými úroky na úvěrech
  4. rozúčtování nákladů na topení
  5. rozúčtování nákladů na pojištění domu
  6. rozúčtování nákladů na odečty bytů na topení
  7. investice na rok 2016
  8. diskuse a závěr

 

ZÁPIS z výroční členské schůze

Výroční členská schůze Bytového družstva Dubá ze dne 8. 4. 2014

Zapisovatel:      Lodinský Petr

Ověřovatel zápisu:   Černovská Jiřina

Výroční členské schůze se zúčastnilo všech 19 členů bytového družstva. Schůze byla usnášení schopná.

Program:

  1. Odsouhlasení změny stanov v článku 20, 21, 22
  2. Návrh na usnesení změn stanov a schválení změn stanov
  3. Schválení roční závěrky
  4. Vrácení členského vkladu p. Žahourkovi a p. Perglovi
  5. Informace předsedy družstva
  6. Diskuse a závěr

Členové družstva projednali tyto body programu:

 

1) Členové družstva odsouhlasili změny stanov v článku 20, 21, 22

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

2) Členové družstva odsouhlasili návrh na usnesení změn stanov a schválení změn stanov

 

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

 

3) Členové družstva schválili roční závěrku za rok 2013

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

 

4) Členové družstva odsouhlasili vrácení členského vkladu v částce

4.000,- Kč p. Žahourkovi a 4.000,- Kč p. Perglovi. Členský vklad bude vrácen s vyúčtováním za rok 2013.

hlasováni :         19 pro              0 proti              0 zdržel se

 

5) Na základě informací předsedy družstva byli členové obeznámeni, 

že bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, který pomaloval balkón a část stěny oprava bude stát okolo 7 000,- Kč. Byla zakoupena informační deska a byla zřízena webová stránka. Po topné sezoně bude provedena výměna kohoutů ve výměníkové stanici. Úklid společných prostor, každé patro uklidí nájemníci, kteří tam bydlí a sušárny ten kdo si tam dává prádlo.

……………….                           ………………………….

předseda                                   zapisovatel

V Dubé dne 8. 4. 2014