Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Členská schůze

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Neděle  19. 4. 2014 v 13:30 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

  1. seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2014 a její schválení
  2. přijetí nového člena bytového družstva – nebo prodloužení nájemní smlouvy
  3. seznámení se sníženými úroky na úvěrech
  4. rozúčtování nákladů na topení
  5. rozúčtování nákladů na pojištění domu
  6. rozúčtování nákladů na odečty bytů na topení
  7. investice na rok 2016
  8. diskuse a závěr