Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  29. 4. 2016 v 16:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. seznámení s účetní závěrkou za rok 2016 a její schválení
2. prodloužení nájemní smlouvy
3. návrh na úklid společných prostor firmou
4. návrh na zabudování 2 bezpečnostních kamer do společných prostor
5. diskuse, závěr