Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  30. 4. 2016 v 13:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. seznámení s účetní závěrkou za rok 2015 a její schválení
2. rozúčtování nákladů na topení
3. prodloužení nájemní smlouvy
4. investice na rok 2016
5. diskuse,závěr