Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA  na výroční členskou schůzi Bytového družstva Dubá

Termín konání:  Sobota  14. 4. 2016 ve 14:0 hod.

Místo konání: Sušárna

Program:

1. Seznámení s účetní závěrkou za rok 2017 a její schválení
2. prodloužení nájemní smlouvy
3. volba předsedy družstva
4. volba místopředsedy družstva
5. diskuse, závěr